Gennocro reaches milestone as SMA defeats Ridgway 42-10